vận hành máy nén khí

Cấp chứng chỉ vận hành máy nén khí

Cũng như vận hành nồi hơi thì vận hành máy nén khí cũng cần được đào tạo bài bản để đảm bảo an toàn khi tham gia vào quá trình sản xuất. Hiểu được nhu cầu cần thiết của việc đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành máy nén khí trường thường xuyên tổ…