usg boral

Công ty USG Boral Việt Nam tuyển dụng

CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN (3 VỊ TRÍ) KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ PHÚC LỢI Bảo hiểm theo quy định Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giám sát dây chuyền sản xuất để phản ứng nhanh với việc dừng máy và tình trạng không…